Educador/a Social (àmbit violència de gènere)_Sabadell

Vacants
2 vacants
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Fundació IRES
 • Municipi
  Sabadell
 • Tipus contracte
  Obra i servei
 • Vacants
  2 vacants
 • Data publicació
  fa 2 setmanes
 • Jornada laboral
  Mitja jornada (torns diferents)
 • Hores/setmana
  20
 • Rang salarial
  501-800 euros bruts/mensuals

Descripció

Funcions:

 • Ser el/la professional referent de les persones ateses als servei.
 • Preparar i realitzar l'acollida i sortida del servei.
 • Elaborar conjuntament amb la dona el pla de treball individual i fer-ne el seguiment.
 • Quan es consideri necessari, acompanyar a la dona i els seus fills i filles als diferents recusos de la xarxa comunitàira.
 • Establir contactes i coordinacions necessàries amb els recursos d ela xarxa comunitària.
 • Manternir contacte mensual amb el/la referent del territori d'origen amb la finalitat d'informardel procés de recuperació de la unitat familiar.
 • Derivar i establir coordinacions periòdiques amb la xarxa integral especialitzada.
 • Oferir suport en la convivència amb aplicació de criteris socioeducatius entorna la no violència.
 • Preparació i dinamització de tallers formatius o d'activitats de lleure propis del servei.
 • Coordinar-se amb la resta d'equip de professionals del servei.
 • Vetllar per la confidencialitat del servei i la segureta de les families que hi resideixen.

Per participar en aquest procés de selecció, els/les candidats/es hauran de disposar de:

- Titulació de Grau en Educació Social.

- Formació específica en l'àmbit de la perspectiva de gènere i infància/adolescència en risc.

- Experiència mínima de 2 anys en l'àmbit de la especialització (perspectiva de gènere i infància/adolescència en risc).

- Català/Castellà: parlat i escrit correctament.

Valorable: Coneixement de la xarxa de serveis i entitats de Sabadell.

Condicions laborals:

Lloc de treball: Sabadell

Contracte per obra i servei.

Jornada: 20 hores setmanals.

Horari: Disponibilitat per treballar segons quadrant intern de dilluns a diumenge en horari de:

- 1 plaça de matí.

- 1 plaça de tarda.

Salari: 765,84 euros bruts mensuals per 14 pagues.

Aquesta vacant queda supeditada a la concessió de la licitació del lloc de feina.