AUXILIAR DE LA LLAR Perfil professional

Descripció General

Un/a auxiliar de la llar realitza les tasques pròpies de neteja al Servei d’Atenció Domiciliària posant especial èmfasi en l’ús dels materials encomanats i en el respecte vers l’usuari/a del servei.

Aquest personal té assignat/da la neteja de diferents domicilis entre els que distribueix la seva jornada laboral, segons una planificació predeterminada. La neteja d’aquests domicilis es pot portar a terme de manera regular, o de forma puntual. Per tal que la mobilitat sigui mínima les diferents adreces han de ser properes entre si, però en poblacions petites o poc poblades aquesta característica pot ser difícil d'acomplir, per aquest motiu els/les auxiliars de la llar haurien de disposar de carnet de conduir i vehicle propi.

L’auxiliar de la llar s’integra al Servei d’Atenció Domiciliària, on hi treballen altres professionals, i es considera l’ocupació de nivell més inferior dins l'equip. Treballa amb el personal d’atenció sociosanitària a domicili, el/les treballadors/es familiars.

La seva feina depèn dels/les coordinadors/es del servei.

Tot i formar part d’un equip, l’auxiliar de la llar treballa sol/la i realitza les seves tasques de manera individual.

El servei d’atenció domiciliària pot ser de caràcter públic, en el marc del Serveis Socials o sociosanitaris, o de tipus privat.

La majoria de professionals d’aquesta ocupació són dones, ja que en molts serveis de neteja de la llar els/les usuaris/les tenen resistències a facilitar l’entrada d’homes al domicili.