Com publicar ofertes de feina a IntermediaJOB?

IntermediaJOB és una plataforma de selecció de professionals per competències. Aquí, com a empresa, hi podràs publicar ofertes de feina un cop t’hagis registrat i s’hagi validat el teu compte. 

IntermediaJOB és sinònim d’innovació i eficàcia, ja que ha aconseguit digitalitzar el model de selecció per competències i fer un matching intel·ligent entre ofertes de feina i persones candidates que realment compleixen les competències, habilitats, coneixements i aptituds que requereix el lloc de treball.

 

A través de la selecció per competències, les empreses aconsegueixen ser més inclusives perquè s’eliminen les possibles situacions discriminatòries.

 

Responsabilitat Social a les Empreses

Les accions de responsabilitat social que l’empresa desplega tenen un impacte directe en les persones que se’n beneficien i contribueixen a construir empreses compromeses amb la responsabilitat, la solidaritat i la justícia social. Fundació Intermedia treballa, des de 2012, per facilitar l’ocupació, la inserció laboral i la millora professional de les persones en recerca de feina. A la vegada, Intermedia acompanya a les empreses en la incorporació de polítiques de responsabilitat social.

 

Implementar el model de selecció per competències a la teva empresa/entitat no només t’ofereix la possibilitat de trobar el talent que estàs buscant -i que possiblement un procés de selecció tradicional deixaria al marge- sinó que evita situacions discriminatòries i dona l’oportunitat d’optar a un lloc de feina a persones amb trajectòries laborals discontinues o amb menys formació o experiència però que realment tenen les competències que requereix el perfil professional de l’oferta de feina.

SOLIDARITAT

JUSTÍCIA SOCIAL

RESPONSABILITAT

Els preus per a la publicació d’ofertes o pel servei d’Intermediació els pots consultar aquí: