Què són les competencies?

Les competències són les capacitats de posar en pràctica de manera integrada els coneixements, les habilitats i les actituds per a resoldre qualsevol problema en diferents situacions.

Llegeix