Preguntes en entrevistes de feina

Determinar si les persones candidates tenen potencial és la part més difícil d’una entrevista de feina. Sovint, el potencial d’una persona s’avalua considerant les seves aptituds interpersonals i els seus punts de vista. És molt important tenir-ho en compte i cal pensar en allò que l’empresa vol saber del candidat/a.

Conèixer els diferents exemples de preguntes en entrevistes de feina pot ajudar al candidat/a a preparar-se per a afrontar-les amb èxit.

Preguntes en entrevistes de feina sobre la trajectòria formativa

Perquè vas triar els estudis que has realitzat? És important donar una resposta ordenada. Evitar respostes com: “perquè no sabia què fer” o “perquè la nota no em donava per a fer una altra cosa.

Estàs disposat a complementar la teva formació en allò que faci falta? Si la resposta és positiva, causarà molt bona impressió, demostra que candidat/a té molt interès a aprendre i aconseguir la formació necessària per al lloc de treball.

És important que el candidat/a destaqui els seus coneixements formatius. També, aprofitar per a comentar aprenentatges que hagi adquirit a través d’aficions o voluntariats i que puguin ser interessants per al lloc de treball.

Preguntes en entrevistes de feina sobre la motivació pel lloc

Per què t’has posat en contacte amb la nostra empresa? Aprofitar per a lloar l’empresa: “És una gran empresa que té un nom molt important en el sector”.

Per què t’interessa aquest treball? Les respostes han d’anar dirigides a les oportunitats que el candidat/a pot trobar en l’empresa. “Tenir l’oportunitat de millorar, tenir l’oportunitat de fer una carrera professional…”

Cal que el candidat/a expliqui el que destacaria de la seva trajectòria laboral, què l’interessa i que el/la diferencia d’altres candidats/es. És important aprendre sobre l’empresa i demostrar com l’ha conegut i que l’interessa d’ella.

Preguntes en entrevistes de feina sobre l’experiència professional

Com creus que t’han preparat les teves experiències professionals anteriors?

Quines funcions feies en el treball anterior?

Recordes alguna situació problemàtica que sorgís en algun treball anterior. Com la vas resoldre?

Quins han estat els teus assoliments i èxits en l’última empresa? Donar exemples en els quals el candidat/a ha resolt problemes amb èxit, hagi treballat en equip, hagi demostrat la fortalesa… en funció del lloc de treball.

Què és el que més t’agradava i el que menys del teu anterior treball?

Cal que el candidat/a parli en positiu de la seva experiència anterior i de tot el que ha après dels seus treballs anteriors i de les persones amb qui ha col·laborat.  Aportar dades noves i ampliar la informació que no apareix en el CV.

Preguntes en entrevistes de feina sobre competències transversals

Quins són els teus punts forts?

Quins són els teus punts febles? El candidat/a ha d’evitar respondre que no té punts febles. Cal ressaltar aspectes que siguin positius per la feina: “Sóc molt puntual i m’impacienta quan algú no arriba a l’hora”.

Parla’m d’alguna ocasió en la qual hagis hagut de comunicar-te amb algú que no t’entenia. Què vas fer al respecte?

Parla’m d’alguna ocasió en la qual t’hagin demanat que fessis alguna cosa que mai havies fet. Com vas reaccionar? Què vas aprendre?

Cal que el candidat/a tingui en compte les competències clau per al lloc de feina. Tenir preparat un exemple per a cadascuna i així poder demostrar aquelles que té ben desenvolupades.r